Skip to main content

[lv] N VEIDLAPA - INFORMĀCIJA PAR TEHNISKAJIEM ASPEKTIEM, RĪKOJOT VIDEOKONFERENCI VAI IZMANTOJOT CITAS DISTANCES KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

N VEIDLAPA

  

INFORMĀCIJA PAR TEHNISKAJIEM ASPEKTIEM, RĪKOJOT VIDEOKONFERENCI VAI IZMANTOJOT CITAS DISTANCES KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS
(12. panta 4. punkts un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

12. panta 4. punkts un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu