Skip to main content

[et] VORM N - TEAVE VIDEOKONVERENTSI VÕI MUU KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TEHNILISTE ÜKSIKASJADE KOHTA

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM N

  

TEAVE VIDEOKONVERENTSI VÕI MUU KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA KASUTAMISE TEHNILISTE ÜKSIKASJADE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artikli 12 lõige 4 ja artikkel 20) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (22) artikli 12 lõige 4 ja artikkel 20) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles