Skip to main content

[pl] FORMULARZ N - INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEPROWADZENIA WIDEOKONFERENCJI LUB WYKORZYSTANIA INNYCH TECHNOLOGII POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ N

  

INFORMACJE NA TEMAT PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW TECHNICZNYCH PRZEPROWADZENIA WIDEOKONFERENCJI LUB WYKORZYSTANIA INNYCH TECHNOLOGII POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
(art. 12 ust. 4 i art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (1))

art. 12 ust. 4 i art. 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą