Skip to main content

[da] FORMULAR N - OPLYSNINGER OM PRAKTISKE TEKNISKE ASPEKTER I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF EN VIDEOKONFERENCE ELLER ANVENDELSE AF ANDEN FJERNKOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULAR N

  

OPLYSNINGER OM PRAKTISKE TEKNISKE ASPEKTER I FORBINDELSE MED AFHOLDELSE AF EN VIDEOKONFERENCE ELLER ANVENDELSE AF ANDEN FJERNKOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
(artikel 12, stk. 4, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (1))

artikel 12, stk. 4, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (bevisoptagelse) (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Gem udkastUpload udkast