Skip to main content

[nl] FORMULIER N - INFORMATIE OVER TECHNISCHE ASPECTEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN VIDEOCONFERENTIE OF HET GEBRUIKEN VAN EEN ANDERE TECHNOLOGIE VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER N

  

INFORMATIE OVER TECHNISCHE ASPECTEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN VIDEOCONFERENTIE OF HET GEBRUIKEN VAN EEN ANDERE TECHNOLOGIE VOOR COMMUNICATIE OP AFSTAND
(Artikel 12, lid 4, en artikel 20 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 12, lid 4, en artikel 20 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden