Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Н - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР Н

  

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
(член 12, параграф 4 и член 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (22) (1))

член 12, параграф 4 и член 20 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (22) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията