Skip to main content

[sk] TLAČIVO N - INFORMÁCIE O TECHNICKÝCH PARAMETROCH NA POUŽITIE VIDEOKONFERENCIE ALEBO INEJ TECHNOLÓGIE DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO N

  

INFORMÁCIE O TECHNICKÝCH PARAMETROCH NA POUŽITIE VIDEOKONFERENCIE ALEBO INEJ TECHNOLÓGIE DIAĽKOVEJ KOMUNIKÁCIE
(článok 12 ods. 4 a článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 12 ods. 4 a článok 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Uložiť konceptZobraziť koncept