Skip to main content

[da] BILAG VI - ATTEST VEDRØRENDE VISSE REALITETSAFGØRELSER OM FORÆLDREMYNDIGHED I MEDFØR AF FORORDNINGENS ARTIKEL 29, STK. 6, SOM INDEBÆRER TILBAGEGIVELSE AF ET BARN

  • Current Start
  • Trin 2
  • Trin 3
  • Trin 4
  • Trin 5
  • Trin 6
  • Trin 7
  • Complete

BILAG VI

 

ATTEST VEDRØRENDE VISSE REALITETSAFGØRELSER OM FORÆLDREMYNDIGHED I MEDFØR AF FORORDNINGENS ARTIKEL 29, STK. 6, SOM INDEBÆRER TILBAGEGIVELSE AF ET BARN

(Artikel 29, stk. 6, artikel 42, stk. 1, litra b), og artikel 47, stk. 1, litra b) i Rådets forordning (EU) 2019/1111 (1))

VIGTIGT

Udstedes efter en parts anmodning den ret, der har truffet den pågældende afgørelse i henhold til artikel 29, stk. 6, for så vidt som denne afgørelse indebærer tilbagegivelse af barnet, og kun hvis betingelserne i forordningens artikel 47, stk. 3 og 4, jf. punkt 11-15, er opfyldt. I modsat fald bør bilag III til forordningen anvendes.

1.   DOMSSTAT (*) (2)

2.   RET, DER HAR TRUFFET AFGØRELSEN, OG SOM UDSTEDER ATTESTEN (*)

2.3. Tlf./fax/ e-mail (*)

3.   AFGØRELSE (*)

Gem udkastUpload udkast