Skip to main content

[et] VI LISA - TÕEND, MIS KÄSITLEB TEATAVAID MÄÄRUSE ARTIKLI 29 LÕIKE 6 ALUSEL TEHTUD LAHENDEID HOOLDUSÕIGUSE SISULISTE ASPEKTIDE JA LAPSE TAGASTAMISE KOHTA

  • Current Alustage
  • Samm 2
  • Samm 3
  • Samm 4
  • Samm 5
  • Samm 6
  • Samm 7
  • Complete

VI LISA

 

TÕEND, MIS KÄSITLEB TEATAVAID MÄÄRUSE ARTIKLI 29 LÕIKE 6 ALUSEL TEHTUD LAHENDEID HOOLDUSÕIGUSE SISULISTE ASPEKTIDE JA LAPSE TAGASTAMISE KOHTA

(Nõukogu määruse (EL) 2019/1111 (1) artikli 29 lõige 6, artikli 42 lõike 1 punkt b ja artikli 47 lõike 1 punkt b)

OLULINE

Tõendi väljastab artikli 29 lõike 6 alusel lahendi teinud kohus poole taotlusel ainult juhul, kui selle lahendiga kaasneb lapse tagastamine ning kui on täidetud määruse artikli 47 lõigete 3 ja 4 tingimused, nagu on osutatud punktides 11–15. Vastasel korral tuleks kasutada määruse III lisa.

1.   PÄRITOLULIIKMESRIIK* (2)

2.   KOHUS, KES TEGI LAHENDI JA VÄLJASTAB KÄESOLEVA TÕENDI*

2.3. Telefon/faks/e-post*

3.   LAHEND*

Salvestage mustandLaadige mustand üles