Skip to main content

[bg] ПРИЛОЖЕНИЕ VI - УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО ОТНОСНО ПРАВОТО НА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ПОСТАНОВЕНИ ПО СИЛАТА НА ЧЛЕН 29, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТА, И РАЗПОРЕЖДАЩИ ВРЪЩАНЕТО НА ДЕТЕ

  • Current Начало
  • Стъпка 2
  • Стъпка 3
  • Стъпка 4
  • Стъпка 5
  • Стъпка 6
  • Стъпка 7
  • Complete

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОИ РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО ОТНОСНО ПРАВОТО НА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ПОСТАНОВЕНИ ПО СИЛАТА НА ЧЛЕН 29, ПАРАГРАФ 6 ОТ РЕГЛАМЕНТА, И РАЗПОРЕЖДАЩИ ВРЪЩАНЕТО НА ДЕТЕ

(Член 29, параграф 6, член 42, параграф 1, буква б) и член 47, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета (1))

ВАЖНО

Издава се след подадена от страната молба от съда, постановил решението по силата на член 29, параграф 6, доколкото това решение разпорежда връщането на детето и само ако са спазени условията, предвидени в член 47, параграфи 3 и 4 от регламента, както е посочено в точки 11—15. В противен случай да се използва приложение III към регламента.

1.   ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ПО ПРОИЗХОД* (2)

2.   СЪД, ПОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕТО И ИЗДАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕТО*

2.3. Тел./факс/електронна поща*

3.   РЕШЕНИЕ*

Запазете версиятаЗаредете версията