Skip to main content

[pl] ZAŁĄCZNIK VI - ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ, KTÓRE CO DO ISTOTY DOTYCZĄ PIECZY NAD DZIECKIEM, WYDANYCH ZGODNIE Z ART. 29 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZAJĄCYCH POWRÓT DZIECKA

  • Current Start
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Krok 7
  • Complete

ZAŁĄCZNIK VI

 

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ, KTÓRE CO DO ISTOTY DOTYCZĄ PIECZY NAD DZIECKIEM, WYDANYCH ZGODNIE Z ART. 29 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZAJĄCYCH POWRÓT DZIECKA

(art. 29 ust. 6, art. 42 ust. 1 lit. b) i art. 47 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (UE) 2019/1111 (1))

WAŻNE

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek strony przez sąd, który wydał orzeczenie zgodnie z art. 29 ust. 6, w zakresie w jakim orzeczenie to zarządza powrót dziecka i wyłącznie jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 47 ust. 3 i 4 rozporządzenia, jak wskazano w pkt 11–15. W przeciwnym wypadku należy skorzystać z załącznika III rozporządzenia.

1.   PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE POCHODZENIA* (2)

2.   SĄD, KTÓRY WYDAŁ ORZECZENIE I KTÓRY WYDAJE NINIEJSZE ZAŚWIADCZENIE*

2.3. Tel./faks/e-mail*

3.   ORZECZENIE*

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą