Skip to main content

[mt] ANNESS VI - ĊERTIFIKAT DWAR ĊERTI DEĊIŻJONIJIET DWAR IL-MERTU TAD-DRITTIJIET TA’ KUSTODJA MOGĦTIJA SKONT L-ARTIKOLU 29(6) GĦAR-REGOLAMENT U LI JINVOLVU R-RITORN TAL-MINURI

  • Current Ibda
  • Stadju 2
  • Stadju 3
  • Stadju 4
  • Stadju 5
  • Stadju 6
  • Stadju 7
  • Complete

ANNESS VI

 

ĊERTIFIKAT DWAR ĊERTI DEĊIŻJONIJIET DWAR IL-MERTU TAD-DRITTIJIET TA’ KUSTODJA MOGĦTIJA SKONT L-ARTIKOLU 29(6) GĦAR-REGOLAMENT U LI JINVOLVU R-RITORN TAL-MINURI

(l-Artikolu 29(6), il-punt (b) tal-Artikolu 42(1) u l-punt (b) tal-Artikolu 47l(1) tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/1111 (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ, fuq applikazzjoni minn parti, mill-qorti li tat id-deċiżjoni skont l-Artikolu 29(6) sa fejn din id-deċiżjoni tinvolvi r-ritorn tal-minuri u biss jekk il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 47(3) u (4) tar-Regolament 2019/1111, kif indikati fil-punti 11 sa 15, huma sodisfatti. Jekk le, jenħtieġ li jintuża l-Anness III għar-Regolament.

1.   STAT MEMBRU TAL-ORIĠINI* (2)

2.   IL-QORTI LI TAT ID-DEĊIŻJONI U LI QED TOĦROĠ IĊ-ĊERTIFIKAT*

2.3. Tel./fax/e-mail*

3.   DEĊIŻJONI*

Issejvja l-abbozzIllowdja l-abbozz