Skip to main content

[fi] LIITE VI - TODISTUS, JOKA KOSKEE LAPSEN HUOLTOA KOSKEVIEN OIKEUKSIEN ASIASISÄLLÖSTÄ ASETUKSEN 29 ARTIKLAN 6 KOHDAN NOJALLA ANNETTUA PÄÄTÖSTÄ, JOSSA EDELLYTETÄÄN LAPSEN PALAUTTAMISTA

  • Current Aloita
  • Vaihe 2
  • Vaihe 3
  • Vaihe 4
  • Vaihe 5
  • Vaihe 6
  • Vaihe 7
  • Complete

LIITE VI

 

TODISTUS, JOKA KOSKEE LAPSEN HUOLTOA KOSKEVIEN OIKEUKSIEN ASIASISÄLLÖSTÄ ASETUKSEN 29 ARTIKLAN 6 KOHDAN NOJALLA ANNETTUA PÄÄTÖSTÄ, JOSSA EDELLYTETÄÄN LAPSEN PALAUTTAMISTA

(Neuvoston asetuksen (EU) 2019/1111 (1) 29 artiklan 6 kohta, 42 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 47 artiklan 1 kohdan b alakohta)

TÄRKEÄÄ

Tuomioistuin, joka on antanut 29 artiklan 6 kohdan mukaisen päätöksen, jossa edellytetään lapsen palauttamista, antaa tämän todistuksen osapuolen pyynnöstä ja ainoastaan, jos asetuksen 47 artiklan 3 ja 4 kohdan edellytykset täyttyvät kohdissa 11–15 mainitulla tavalla. Muussa tapauksessa käytetään asetuksen liitettä III.

1.   ALKUPERÄJÄSENVALTIO* (2)

2.   TUOMIOISTUIN, JOKA ANTOI PÄÄTÖKSEN JA ANTAA TODISTUKSEN*

2.3 Puhelin/faksi/sähköpostiosoite*

3.   PÄÄTÖS*

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos