Skip to main content

[cs] PŘÍLOHA VI - OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCI PRÁVA PÉČE O DÍTĚ VYDANÝCH PODLE ČL. 29 ODST 6 NAŘÍZENÍ A UKLÁDAJÍCÍCH NAVRÁCENÍ DÍTĚTE

  • Current Začít s vyplňováním
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
  • Krok 6
  • Krok 7
  • Complete

PŘÍLOHA VI

 

OSVĚDČENÍ TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ROZHODNUTÍ VE VĚCI PRÁVA PÉČE O DÍTĚ VYDANÝCH PODLE ČL. 29 ODST 6 NAŘÍZENÍ A UKLÁDAJÍCÍCH NAVRÁCENÍ DÍTĚTE

(čl. 29 odst. 6, čl. 42 odst. 1 písm. b) a čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EU) 2019/1111 (1))

DŮLEŽITÉ

Toto osvědčení vydává, na návrh strany, soud, který vydal rozhodnutí podle čl. 29 odst. 6, pokud rozhodnutí ukládá navrácení dítěte a pouze pokud jsou splněny podmínky čl. 47 odst. 3 a 4 nařízení, jak jsou uvedeny v bodech 11 až 15. V opačném případě by se měla použít příloha III nařízení.

 

1.   ČLENSKÝ STÁT PŮVODU* (2)

2.   SOUD, KTERÝ VYDAL ROZHODNUTÍ A VYDÁVÁ OSVĚDČENÍ*

2.3. Telefon/fax/e-mail*

3.   ROZHODNUTÍ*

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané