Skip to main content

[lv] K VEIDLAPA - INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU IZPILDI

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

K VEIDLAPA

  

INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU IZPILDI
(16. un 18. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

16. un 18. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu