Skip to main content

[nl] FORMULIER K - INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN HET VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER K

  

INFORMATIE OVER DE UITVOERING VAN HET VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING
(Artikelen 16 en 18 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikelen 16 en 18 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden