Skip to main content

[et] VORM K - TEAVE TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE TÄITMISE KOHTA

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM K

  

TEAVE TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE TÄITMISE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artiklid 16 ja 18) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (17) artiklid 16 ja 18) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles