Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР К - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР К

  

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИСКАНЕТО ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

членове 16 и 18 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията