Skip to main content

[pl] FORMULARZ K - ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE DOWODU

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ K

  

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE DOWODU
(art. 16 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (1))

art. 16 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą