Skip to main content

[sk] TLAČIVO K - INFORMÁCIA O VYBAVENÍ ŽIADOSTI O VYKONANIE DÔKAZU

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO K

  

INFORMÁCIA O VYBAVENÍ ŽIADOSTI O VYKONANIE DÔKAZU
(článok 16 a článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 16 a článok 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Uložiť konceptZobraziť koncept