Skip to main content

[et] VORM B - TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE KÄTTESAAMISE TEATIS

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM B

TÕENDITE KOGUMISE TAOTLUSE KÄTTESAAMISE TEATIS
(Euroopa Parlamendi jja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb iikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) (artikli 9 lõige 1)(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikli 9 lõige 1) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles