Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ B - POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O DOKAZOVÁNÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Complete

FORMULÁŘ B

POTVRZENÍ PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O DOKAZOVÁNÍ
(čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané