Skip to main content

[pl] FORMULARZ B - POTWIERDZENIE ODBIORU WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE DOWODU

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULARZ B

POTWIERDZENIE ODBIORU WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE DOWODU
(art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (1))

art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1.)

Zapisz wersję robocząZaładuj wersję roboczą