Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Б - ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР Б (1)

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)  (1))

член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)  (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията