Skip to main content

[nl] FORMULIER B - BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN EEN VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER B

BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN EEN VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING
(Artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden