Skip to main content

[sl] OBRAZEC G - ODGOVOR NA ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O ZAMUDI

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC G (1)

  

ODGOVOR NA ZAPROSILO ZA INFORMACIJE O ZAMUDI
(člen 12(1) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (2))

člen 12(1) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

Shrani osnutekNaloži osnutek