Skip to main content

[da] FORMULAR G - SVAR PÅ ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORSINKELSER

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULAR G (1)

  

SVAR PÅ ANMODNING OM OPLYSNINGER OM FORSINKELSER
(artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (1))

artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1783 af 25. november 2020 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (EUT L 405 af 2.12.2020, s. 1)

Gem udkastUpload udkast