Skip to main content

[lv] G VEIDLAPA - ATBILDE UZ PIEPRASĪJUMU SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KAVĒŠANOS

  • Current Sākt
  • Step 2
  • Complete

G VEIDLAPA (1)

  

ATBILDE UZ PIEPRASĪJUMU SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KAVĒŠANOS
(12. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (13))

12. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

Saglabāt uzmetumuIelādēt uzmetumu