Skip to main content

[sk] TLAČIVO G - ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE O DÔVODOCH OMEŠKANIA

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO G (1)

  

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O INFORMÁCIE O DÔVODOCH OMEŠKANIA
(článok 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (2))

článok 12 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Uložiť konceptZobraziť koncept