Skip to main content

[et] VORM G - VASTUS TAOTLUSELE ESITADA TEAVE VIIVITUSE KOHTA

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM G (1)

  

VASTUS TAOTLUSELE ESITADA TEAVE VIIVITUSE KOHTA
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) artikli 12 lõige 1) (2))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikli 12 lõige 1) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles