Skip to main content

[hr] OBRAZAC G - ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O KAŠNJENJU

  • Current Početak
  • Step 2
  • Complete

OBRAZAC G (1)

  

ODGOVOR NA ZAHTJEV ZA INFORMACIJE O KAŠNJENJU
(članak 12. stavak 1. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (2)

članak 12. stavak 1. Uredbe (EU) 2020/1783 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (SL L 405, 2.12.2020., str. 1.)

Spremi nacrt obrascaUčitaj nacrt