Skip to main content

[sk] TLAČIVO D - Žiadosť o doplnenie informácií na účely vykonania dôkazu

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO D

  

Žiadosť o doplnenie informácií na účely vykonania dôkazu
(článok 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Uložiť konceptZobraziť koncept