Skip to main content

[sv] FORMULÄR D - BEGÄRAN OM YTTERLIGARE INFORMATION FÖR BEVISUPPTAGNING

  • Current Start
  • Step 2
  • Complete

FORMULÄR D

  

BEGÄRAN OM YTTERLIGARE INFORMATION FÖR BEVISUPPTAGNING
(artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning)  (1))

artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning)  (EUT L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Spara utkastHämta utkast