Skip to main content

[fi] D-LOMAKE - TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA VARTEN TARVITTAVIA LISÄTIETOJA KOSKEVA PYYNTÖ

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE D

  

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISTA VARTEN TARVITTAVIA LISÄTIETOJA KOSKEVA PYYNTÖ
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 10 artikla))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 10 artikla) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos