Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Г - ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР Г

  

ИСКАНЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
(член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (1))

член 10 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства) (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията