Skip to main content

[nl] FORMULIER D - VERZOEK OM AANVULLING VAN EEN VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING

  • Current Begin
  • Step 2
  • Complete

FORMULIER D

  

VERZOEK OM AANVULLING VAN EEN VERZOEK OM BEWIJSVERKRIJGING
(Artikel 10 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (1))

Artikel 10 van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (bewijsverkrijging) (PB L 405 van 2.12.2020, blz. 1.)

Voorlopige versie opslaanVoorlopige versie uploaden