Skip to main content

[sl] OBRAZEC D - ZAPROSILO ZA DODATNE PODATKE, KI SO POTREBNI ZA PRIDOBIVANJE DOKAZOV

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC D

  

ZAPROSILO ZA DODATNE PODATKE, KI SO POTREBNI ZA PRIDOBIVANJE DOKAZOV
(člen 10 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (1))

člen 10 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

Shrani osnutekNaloži osnutek