Skip to main content

[et] VORM D - TAOTLUS LISATEABE SAAMISEKS TÕENDITE KOGUMISE EESMÄRGIL

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM D

  

TAOTLUS LISATEABE SAAMISEKS TÕENDITE KOGUMISE EESMÄRGIL
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikkel 10) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikkel 10) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles