Skip to main content

[bg] ФОРМУЛЯР Й - НОТИФИЦИРАНЕ НА ЗАБАВЯНЕ

  • Current Начало
  • Step 2
  • Complete

ФОРМУЛЯР Й

НОТИФИЦИРАНЕ НА ЗАБАВЯНЕ
(член 17 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)  (1))

член 17 от Регламент (ЕС) 2020/1783 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (събиране на доказателства)  (OВ 405, 2.12.2020 г., стр1)

Запазете версиятаЗаредете версията