Skip to main content

[cs] FORMULÁŘ J - OZNÁMENÍ PRODLENÍ

  • Current Začít s vyplňováním
  • Step 2
  • Complete

FORMULÁŘ J

OZNÁMENÍ PRODLENÍ
(článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (1))

článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1783 ze dne 25. listopadu 2020 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských a obchodních věcech (dokazování) (Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Uložit rozepsanéNačíst rozepsané