Skip to main content

[sl] OBRAZEC J - OBVESTILO O ZAMUDI

  • Current Začetek
  • Step 2
  • Complete

OBRAZEC J

OBVESTILO O ZAMUDI
(člen 17 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov)  (1))

člen 17 Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

Shrani osnutekNaloži osnutek