Skip to main content

[lt] J FORMA - PRANEŠIMAS APIE VĖLAVIMĄ

  • Current Pradėti
  • Step 2
  • Complete

J FORMA

PRANEŠIMAS APIE VĖLAVIMĄ
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas)  17 straipsnis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas)  17 straipsnis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Įrašyti juodraštįĮkelti juodraštį