Skip to main content

[fi] J-LOMAKE - ILMOITUS VIIVÄSTYMISESTÄ

  • Current Aloita
  • Step 2
  • Complete

LOMAKE J

ILMOITUS VIIVÄSTYMISESTÄ
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 17 artikla))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 17 artikla) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Tallenna lomakkeen luonnosLataa luonnos