Skip to main content

[et] VORM J - VIIVITUSEST TEATAMINE

  • Current Alustage
  • Step 2
  • Complete

VORM J

VIIVITUSEST TEATAMINE
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) ( artikkel 17) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikkel 17) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Salvestage mustandLaadige mustand üles