Skip to main content

[sl] OBRAZEC E - POTRDILO O PREJEMU POLOGA ALI PREDUJMA

OBRAZEC E

  

POTRDILO O PREJEMU POLOGA ALI PREDUJMA
(člen 10(2) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (1))

člen 10(2) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (UL L 405, 2.12.2020, str. 1.)

Prosimo, ne pozabite podpisati in (če je mogoče) žigosati obrazca, potem ko ste ga natisnili.

Podpis in/ali žig ali elektronski podpis in/ali elektronski žig:

Format PDF


(1)UL L 405, 2.12.2020, str. 1

Shrani osnutek Naloži osnutek