Skip to main content

[fi] E-LOMAKE - ILMOITUS VAKUUDEN TAI ENNAKKOMAKSUN VASTAANOTTAMISESTA

LOMAKE E

ILMOITUS VAKUUDEN TAI ENNAKKOMAKSUN VASTAANOTTAMISESTA
(Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (1) (todisteiden vastaanottaminen) 10 artiklan 2 kohta))

Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/1783 (todisteiden vastaanottaminen) 10 artiklan 2 kohta) (EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1.)

Muista allekirjoittaa ja (tarvittaessa) leimata tulostettu lomake.

Allekirjoitus ja/tai leima taikka sähköinen allekirjoitus ja/tai sähköinen leima:

PDF-lomake


(1)EUVL L 405, 2.12.2020, s. 1

Tallenna lomakkeen luonnos Lataa luonnos