Skip to main content

[lv] E VEIDLAPA - APSTIPRINĀJUMS PAR DROŠĪBAS NAUDAS VAI AVANSA SAŅEMŠANU

E VEIDLAPA

  

APSTIPRINĀJUMS PAR DROŠĪBAS NAUDAS VAI AVANSA SAŅEMŠANU
(10. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (9))

10. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.)

Neaizmirstiet pēc izdrukāšanas šo veidlapu parakstīt un apzīmogot (attiecīgā gadījumā).

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

PDF veidlapa


(9)OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1

Saglabāt uzmetumu Ielādēt uzmetumu