Skip to main content

[lt] E FORMA - UŽSTATO ARBA IŠANKSTINIO MOKĖJIMO GAVIMO PATVIRTINIMAS

E FORMA

  

UŽSTATO ARBA IŠANKSTINIO MOKĖJIMO GAVIMO PATVIRTINIMAS
(2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (1) 10 straipsnio 2 dalis) (1))

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1783dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas)  10 straipsnio 2 dalis) (OL L405, 2020 12 2, p. .1)

Atsispausdinę formą, nepamiškite jos pasirašyti ir (jei turite) uždėti antspaudą

Parašas ir (arba) antspaudas arba elektroninis parašas ir (arba) elektroninis spaudas:

PDF forma


(1)OL L405, 2020 12 2, p. .1

Įrašyti juodraštį Įkelti juodraštį