Skip to main content

[et] VORM E - TAGATISE VÕI ETTEMAKSE KÄTTESAAMISE KINNITUS

VORM E

  

TAGATISE VÕI ETTEMAKSE KÄTTESAAMISE KINNITUS
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine)) artikli 10 lõige 2) (1))

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2020. aasta määruse (EL) 2020/1783 (mis käsitleb liikmesriikide kohtute vahelist koostööd tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades (tõendite kogumine))  artikli 10 lõige 2) (ELT L 405, 2.12.2020, lk 1.)

Lisage väljatrükitud vormile allkiri ja pitser (kui on olemas)

Allkiri ja/või tempel või e-allkiri ja/või e-tempel:

PDF-vorming


(1)ELT L 405, 2.12.2020, lk 1

Salvestage mustand Laadige mustand üles