Skip to main content

[sk] TLAČIVO C - Oznámenie o postúpení žiadosti o vykonanie dôkazu

  • Current Štart
  • Step 2
  • Complete

TLAČIVO C

Oznámenie o postúpení žiadosti o vykonanie dôkazu
(článok 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (1))

článok 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (Ú. v. EÚ L 405, 2.12.2020, s. 1)

Uložiť konceptZobraziť koncept